Giới thiệu về ứng viên

Em là một người hòa đồng, cầu tiến,chịu khó, luôn sẵn sàng học hỏi những cái mới và lắng nghe để cải thiện những sai sót. Em là một người có trách nhiệm và được giáo viên nhận xét có thế mạnh trong việc lên ý tưởng. Em rất mong có cơ hội được hợp tác và làm việc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để có thể thể hiện bản thân trong tương lai.