Tô Phùng Hữu Bằng

21/10/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

N
Nhật Bản Học 2019 - 2023
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin Học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

C
Content Writer 10/2019 - vẫn còn đang hoạt động
Liên Chi hội sinh viên Khoa

- Lên kế hoạch chương trình - Viết kịch bản - Lên ý tưởng

S
Shift Leader 03/2020 - 03/2022
Chidori Hospitality

- Quản lý cửa hàng - Chăm sóc khách hàng

Portfolio

Skills

Tiếng Anh
75%
Tiếng Nhật
90%
Tin học văn phòng
95%
Thiết kế
75%

Thành tích

B
Bằng tin học Văn phòng
T
Tính chỉ JLPT N3