Cao Minh Tiến

01/01/2001

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

Q
Quản Trị Nhân Sự 2019-2023
Trường Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM

Kinh nghiệm làm việc

C
Chuyên Viên Tuyển Dụng Giáo Viên 8-2023 - 10-2023
DTP Education Solution Co.LTD
T
Talent Acquisition Intern 11-2022 - 06-2023
Bosch Vietnam
R
Recruitment Intern 06-2022 - 10-2022
Pathway School

Portfolio

Skills

Communication Skill
70%
Recruitment Skill
80%
Negotiation
60%
MOS
60%