19dh480491@st.huflit.edu.vn

08/08/2001

Giới thiệu về ứng viên

Kinh nghiệm làm việc

C
Chuyên Viên Kinh Doanh (Sales Executive) 01/03/2022 - 01/01/2023
Công ty Cổ phần Đông Tây Land

Tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu dự án. Tư vấn khách hàng về dự án, về các pháp lý hồ sơ liên quan, làm khách hàng hiểu và yên tâm về dự án. Thuyết phục khách hàng, xử lý hồ sơ giấy tờ cần thiết cho hợp đồng mua bán nhà. Lên lịch hẹn cho khách hàng và chủ đầu tư để đảm bảo quá trình ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Hỗ trợ từ A-Z cho khách hàng, giải quyết các vấn đề khác phát sinh như: Gia hạn tiến độ thanh toán, các vấn đề liên quan đến ngân hàng, các vấn đề liên quan đến hợp đồng...