Trần Minh Thư

28/01/2000

Giới thiệu về ứng viên

Tôi là sinh viên Luật Kinh tế chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế. Tôi mong muốn kiếm được công việc phù hợp với ngành của mình để có thể được học hỏi, trau dồi nghiệp vụ chuyển môn để hỗ trợ cho việc học Luật sư sắp tới của mình. Đặc biệt là tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình cho Công ty.