Nguyễn Hoàng Khánh Ngân

12/05/2000

Giới thiệu về ứng viên

  • Em tên là Khánh Ngân,  là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.HCM (HUFLIT)   – Ngành Quan hệ Quốc tế.
  • Ngành Marketing là niềm đam mê lớn của em trong suốt quá trình học tập. Em đã thực tập và tham gia chạy các chương trình truyền hình tại công ty MCV Corporation. Trong quá trình làm việc tại đây, em đã có cơ hội phát triển thêm nhiều kỹ ,năng trong việc tổ chức sự kiện cũng như chạy marketing trên các phương tiện truyền thông.
  • Bản thân em rất thích sự đột phá và làm việc trong môi trường năng động. Bên cạnh đó với khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm, cùng với sự cầu tiến, em hy vọng công ty sẽ cho em cơ hội được đồng hành và làm việc với vị trí ứng tuyển.

Trình độ học vấn

S
Sinh viên ngành