Nguyền Trần Minh Anh

Giới thiệu về ứng viên

As a student of International Relations and a member of the Executive Committee Vietnamese Students’ Association of HUFLIT, I have already had great organizational and time management skills to balance from studying and organization’s works. I hold a 8.34/10 CGPA and have been granted as Student of 5 Good Merits at university level. In addition, I am really interesting in and have been participated in many volunteer work and community service. To accomplish all those works, I have the ability to work efficiently in a high-pressure, fast-paced, deadline driven environment.

In my academic path, I have been eager to participate in our Faculty’s Scientific research student conference with 3 research papers in international relations. These experiences required excellent interpersonal communication skills and the ability to use English and Vietnamese languages effectively. Thanks to the knowledge from International Relations, I had succeeded in completing all activities and getting good results and feedback.

Trình độ học vấn

C
Cử nhân Quan hệ Quốc tế, Chuyên ngành Chính trịw - Ngoại giao 2018 - 2022
Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm làm việc

V
Vòng bán kết "Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Ereuka 2022"
Ngoại giao nguồn nước của Việt Nam tại Lưu vực sông Mekong

Skills

Giao tiếp
80%
Quản trị sự kiện
85%
Làm việc nhóm
90%
Tìm kiếm và tổng hợp thông tin
85%

Thành tích

D
Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp trường
Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường 3 năm liền, năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022
B
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Tình nguyện hè 2022 tại tỉnh Tây Ninh 2022
Chỉ huy trưởng Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh HUFLIT tại mặt trận thường trực tỉnh Tinh Ninh. Đã cùng đội tình nguyện hoàn thành tốt các công trình, phần việc giúp đỡ người dân địa phương như: sửa chửa sân chơi thiếu nhi, mở lớp học Tin học và Anh văn hè, tôt chức các sân chơi thiếu nhi hàng tuần,...
H
Học bổng Lotte Năm học 2021 - 2022