18dh480757@st.huflit.edu.vn

06/02/2000

Giới thiệu về ứng viên

Trình độ học vấn

2019 - 2023
Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM

Chuyên ngành: Marketing

2019 - 2020
Trung Tâm Tin Học - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Khóa học: Thiết kế đồ họa

Skills

Thiết kế
70%
Content
75%
Landing Page
70%
Chạy quảng cáo Google Ads
70%
Dựng video/clips cơ bản
60%
Nghiên cứu/ phân tích thị trường
75%

Thành tích

C
Chứng chỉ MOS - Word
Điểm số: 931
C
Chứng chỉ MOS - Excel
Điểm số: 875
C
Chứng chỉ Ngoại Ngữ TOEIC
Điểm số: 745
C
Chứng chỉ Google - Xây dựng thương hiệu
C
Chứng chỉ Google - Xây dựng Website
C
Chứng chỉ Google - Google Ads