Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Tp.Hồ Chí Minh

Hotline Nhà tuyển dụng

028 3863 2052 (ext 111)

0773 730 263 (Ms. Ngọc)

Hotline Người tìm việc

028 3863 2052 (ext 111)

0979 993 007 (Ms. Ánh)

Email hỗ trợ

Careerhub@huflit.edu.vn - qhdn@huflit.edu.vn

© 2022 – Bản quyền thuộc về Phòng Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh