Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp, Phòng Đối ngoại.
Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học, Tp.Hồ Chí Minh.
Hotline Nhà tuyển dụng
028 3863 2052 (ext 111)
0792 170 701
Hotline Người tìm việc
028 3863 2052 (ext 111)
0979 993 007
Email: careerhub@huflit.edu.vn | qhdn@huflit.edu.vn
© 2022 Bản quyền thuộc về Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Tp.Hồ Chí Minh.